Reklamacje

W sklepie Internetowym Diament-Zapachy

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wad technicznych dostarczonego towaru lub uszkodzeń przesyłki powstałych podczas transportu klient ma prawo do reklamacji.

W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Następnie odesłanie reklamowanego produktu wraz z krótkim opisem przyczyny reklamacji na adres sklepu firmowego.

Prosimy o zabezpieczenie wysyłanego towaru przed uszkodzeniem.

Co powinna zawierać reklamacja?

– dowód zakupu

– reklamowany produkt

– dokładny opis powodu reklamacji wraz z numerem telefonu oraz adresem zwrotnym do wysyłki

Gdzie należy odesłać reklamowany towar?

Wszystkie reklamacje towarów zakupionych w sklepie https://diament-zapachy.pl prosimy kierować bezpośrednio na adres: 85-796 Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Olimpijczyków 6D/29 z dopiskiem „Reklamacja”

Braki w zamówieniu, uszkodzony towar w transporcie

Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący winien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę.

W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar, jak też jeśli otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki, powinien także sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia.

Otrzymaną kopię sporządzonego protokołu proszę przesłać w formie elektronicznej na biuro@diament-zapachy.pl lub w formie tradycyjnej pocztą na: 85-796 Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Olimpijczyków 6D/29 z dopiskiem „Reklamacja”

© 2024 Diament-Zapachy